przedsiebiorcy

Przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - wszystko co powinieneś wiedzieć.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest niewątpliwie formą prowadzenia działalności o wielu zaletach. Przez wielu wskazywana jest jako najlepsza forma prawna prowadzenia działalności. Nie zawsze jednak sp. z o.o. będzie dobrym wyborem. W jaki sposób i w jakie formy prawne można przekształcić spółkę z o.o.?

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Co to jest spółka zoo?
 3. Przekształcenie spółki z oo
 4. Dokumenty prawne niezbędne podczas przekształcania spółki
 5. Etapy przekształcenia spółki z oo
 6. Podsumowanie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest niewątpliwie formą prowadzenia działalności o wielu zaletach. Przez wielu wskazywana jest jako najlepsza forma prawna prowadzenia działalności. Nie zawsze jednak sp. z o.o. będzie dobrym wyborem. W jaki sposób i w jakie formy prawne można przekształcić spółkę z o.o.?

Co to jest spółka zoo?

Wielu przedsiębiorców, nawet prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tak naprawdę nie wie czym ta forma prowadzenia działalności, się cechuje i jakie są jej zalety.

Spółka z o.o. jest kapitałową spółką prawa handlowego. Ma osobowość prawną, dzięki czemu w obrocie prawnym występuje jako osobny podmiot praw i obowiązków. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być stroną procesu sądowego, zarówno jako powód, jak i pozwany.

Główną zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Co do zasady ich ryzyko ograniczone jest do wysokości sumy posiadanych udziałów, które mogą utracić w przypadku niewypłacalności spółki.

Na gruncie praktycznym bardzo istotne jest, że spółka z o.o. może powstać tradycyjnie, poprzez utworzenie spółki u notariusza. Może też zostać założona elektronicznie, przez system S24. Kodeks spółek handlowych stanowi, że przekształcenie spółki z o.o. jest również możliwe.

Przekształcenie spółki z oo

Mówiąc o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mamy do czynienia z sytuacją, w której spółka z o.o. została pierwotnie wybrana jako forma prowadzenia działalności, po czym w związku różnymi okolicznościami okazała się złym wyborem. W tym artykule nie będziemy zatem poruszać kwestii dot. przekształcenia innego podmiotu w spółkę z o.o, a jedynie kwestie praktyczne dotyczące przekształcenia spółki z o.o. w inne formy prowadzenia działalności.

Szczególnie po wprowadzeniu tzw. Polskiego Ładu, korzystne może być przekształcenie spółki z oo w spółkę komandytową i przekształcenie spółki z oo w spółkę akcyjną. W takich przypadkach warto pamiętać o konieczności uiszczenia PCC od przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową. Pod kątem bezpieczeństwa w prowadzonej działalności należy rozważyć jednak przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Jak przekształcić spółkę z oo?

Przekształcenie spółki z o.o. wymaga podjęcia określonych przez kodeks spółek handlowych czynności. Czynności te tradycyjnie dzieli się na etap menedżerski, właścicielski i sądowy, które szczegółowo opisujemy poniżej.

Bardzo ważne jest, żeby każdy z powyżej wymienionych etapów zawierał konkretne elementy określone w ksh (kodeks spółek handlowych). Jakiekolwiek braki mogą znacząco opóźnić cały proces opisany w kodeksie spółek handlowych dotyczący przekształcenia spółki z o.o. W dużym uproszczeniu- przekształcenie spółki z o.o. wymaga podjęcia szeregu czynności o charakterze księgowym i korporacyjnym.

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową to często wybierany tryb przekształcenia, z uwagi na liczne uproszczenia w bieżącej działalności spółek osobowych. Do tego należy zaliczyć w szczególności przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną.

Spółka z o.o. może być przekształcona również w spółkę kapitałową. Według tego schematu odbywa się przekształcenie spółki z oo w spółkę akcyjną.

Kiedy można przekształcić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Mając wiedzę dot. tego, jak przekształcić spółkę z o.o. należy przyjrzeć się innej niezwykle istotnej z praktycznego punktu widzenia kwestii- kiedy można przekształcić spółkę z o.o.?

Spółka z o.o. zazwyczaj w toku swojej działalności jest stroną procesu sądowego. Czy możliwe jest przekształcenie spółki z o.o. w trakcie procesu? Ponadto, spółka z o.o. często bywa stroną procesów nie tylko sądowych, ale także i stroną postępowań administracyjnych. Czy przekształcenie spółki z o.o. w toku postępowania administracyjnego jest możliwe? Postępowania (zarówno sądowe, jak i administracyjne) nie są przeszkodą do przekształcenia spółki z o.o. w inną formę działalności.

Czasem zdarza się, że wspólnicy najpierw chcą rozwiązać spółkę z o.o., a następnie podejmują decyzję o zatrzymaniu procedury likwidacji i rozpoczęciu zmian korporacyjnych mających na celu dostosowanie formy prawnej. Czy przekształcenie spółki z o.o. w likwidacji może nastąpić nawet po podjęciu pierwszych czynności mających na celu rozwiązanie spółki? Przekształcenie spółki z o.o. w likwidacji jest możliwe. Tak długo, jak spółka nie jest wykreślona z rejestru, wspólnicy mogą podjąć decyzję o “zatrzymaniu” likwidacji i rozpoczęciu procesu przekształcenia.

W jakie podmioty można spółkę z o.o. przekształcić?

Zgodnie z ksh., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być przekształcona zarówno w inną spółkę kapitałową, jak i w spółkę osobową. Oznacza to, że spółka z o.o. może być przekształcona:

 • w prostą spółkę akcyjną
 • w spółkę akcyjną
 • w spółkę jawną
 • w spółkę partnerską
 • w spółkę komandytową
 • w spółkę komandytowo-akcyjną

Warto nadmienić, że przepisy nie przewidują możliwości przekształcenia spółki z o.o. w spółkę cywilną. Wynika to między innymi z faktu, że spółka cywilna regulowana jest przez przepisy prawa cywilnego, natomiast spółka z o.o. przez kodeks spółek handlowych. Między innymi z tego powodu przekształcenie spółki z o.o. w cywilną nie jest dopuszczalne.

Przekształcenie spółki z oo w jednoosobową działalność gospodarczą

Szczególnym rodzajem przekształcenia jest przekształcenie spółki z o.o. w jednoosobową działalność gospodarczą. Przepisy szczegółowo regulują przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o.o., natomiast operacja przekształcenia spółki w jednoosobową działalność gospodarczą nie jest przewidziana w kodeksie spółek handlowych.

W praktyce oznacza to, że spółka z o.o. (w szczególności jednoosobowa) nie będzie mogła być przekształcona w ścisłym tego słowa znaczeniu, w jednoosobową działalność gospodarczą. W tym zakresie możliwe jest jednak sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tzw. ZCP) i ewentualna likwidacja spółki po sprzedaży ZCP.

Niemniej jednak w tym zakresie przekształcenie sp. z o.o. w JDG nie będzie korzystało z głównego benefitu z przekształcenia- czyli z sukcesji uniwersalnej. Każda umowa, zobowiązanie czy należność będzie musiała być przeniesiona na JDG na mocy odrębnego aneksu lub nowej umowy.

Analizując trendy na rynku, należy wskazać, że przekształcenie spółki z o.o. w jednoosobową działalność gospodarczą nie jest bardzo popularne.

Dokumenty prawne niezbędne podczas przekształcania spółki

Jak wspominaliśmy powyżej, przekształcenie spółki z o.o. wymaga sporządzenia określonych, wymaganych prawem dokumentów. Należą do nich:

 • sprawozdanie finansowe
 • uchwała o przekształceniu
 • zawiadomienie do wspólników o przekształceniu
 • statut spółki przekształcanej
 • oświadczenia osób mających pełnić funkcję zarządu
 • wniosek o dokonanie zmian w rejestrze

Etapy przekształcenia spółki z oo

Do etapu menadżerskiego należy w szczególności przygotowanie projektów dokumentów dla wspólników (np. projektu uchwał), zwołanie zgromadzenia wspólników oraz sporządzenie wycen i sprawozdania finansowego. Na tym etapie należy zadać sobie pytanie, jaka jest relacja przekształcenia spółki w trakcie roku a sprawozdania finansowego? Na dzień poprzedzający przekształcenie, w spółce z o.o. należy sporządzić sprawozdanie finansowe. Z księgowego punktu widzenia jest to istotna kwestia- pozwala bowiem ocenić realną kondycję spółki na dzień poprzedzający zmianę jej formy prawnej.


Do etapu właścicielskiego należy zaakceptowanie i podjęcie stosownych uchwał przez wspólników. W tym etapie kluczową rolę odgrywają wspólnicy spółki z o.o., stąd też nazwa etapu nawiązująca do jego przebiegu. W tym zakresie warto nadmienić, że dzień przekształcenia spółki z o.o. będzie określany w uchwale wspólników o przekształceniu. Nie ma zatem przeciwwskazań, aby przekształcenie spółki z o.o. odbyło się w trakcie miesiąca. Z praktycznego punktu widzenia bardziej pożądane byłoby jednak, aby dzień przekształcenia wypadał na początek miesiąca.

W etapie sądowym należy nanieść zmiany podjęte w etapie menadżerskim oraz właścicielskim do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany wymagają złożenia stosownych wniosków, które od lipca 2021 roku mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej.

Podsumowanie

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w inną spółkę, bądź w jednoosobową działalność gospodarczą może przynieść wiele korzyści. Procedura nie jest jednak łatwa, zatem przedsiębiorcy na różnych etapach przekształcenia może przydać się profesjonalna pomoc prawna.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!klienci o nas

quote
Pochodzę z małego miasta na Podlasiu i trudno było mi znaleźć dobrego prawnika w okolicy. Dzięki portalowi ONLE błyskawicznie uzyskałam opinię prawną i to bez wychodzenia z domu. Byłam również bardzo zadowolona z ceny.

Beata, Grajewo

quote
Jestem osobą niepełnosprawną i szukałem sposobu, aby skontaktować się z prawnikiem, który zweryfikuje pisma, które otrzymuję z ZUSu. Znalazłem ONLE i jestem niezwykle zadowolony. Szybka i atrakcyjna wycena, prosta płatność i szybka wymiana dokumentów.

Patryk, Opole

quote
Początkowo nie byłem przekonany do ONLE ale z ciekawości opisałem swój problem i wysłałem zapytanie. Już drugiego dnia miałem trzy oferty, które opiewały na niższe kwoty niż myślałem. To działa i polecam każdemu!

Szymon, Wrocław