onle /porady prawne

PORADY PRAWNE

Nasi eksperci nie ustają w tworzeniu specjalistycznych i przystępnych treści o tematyce prawnej. Zapoznaj się z bazą naszych artykułów i porad, które mogą pomóc Ci rozwiązać swój problem. Wszyscy piszący dla nas porady są praktykującymi prawnikami, którzy chętnie odpowiedzą na Twoje zapytanie i poprowadzą Twoją sprawę.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Co to jest umowa B2B?

Co to jest umowa B2B?

Poszukiwanie optymalnej umowy dla obu stron jest częstym (i trudnym) punktem negocjacji. Zazwyczaj kwestia umowy B2B pojawia się jako rodzaj alternatywy dla umowy o pracę czy umowy, czy umowy cywilnoprawnej. Sporządzenie korzystnej dla obu stron i co najważniejsze prawnie skutecznej umowy B2B nie jest jednak proste. Czym jest umowa B2B i co powinna zawierać?

czytaj dalej

Co to umowa pożyczki i kiedy warto ją zawrzeć?

Co to umowa pożyczki i kiedy warto ją zawrzeć?

Umowa pożyczki jest to jedna z umów nazwanych sklasyfikowana w części szczegółowej zobowiązań kodeksu cywilnego. Przez umowę pożyczki pożyczkodawca zobowiązuje się udzielić pożyczki, czyli przenieść na własność pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Pożyczkobiorca zobowiązuje się natomiast zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

czytaj dalej

Wszystko, co musisz wiedzieć o spółkach. Prawo spółek

Wszystko, co musisz wiedzieć o spółkach. Prawo spółek

Założenie spółki jest konieczne w wielu sytuacjach, m.in. wtedy, gdy przedsiębiorca chce rozpocząć działalność razem ze wspólnikiem. Spółki w Polsce mają bardzo różną specyfikę funkcjonowania, a podstawowym aktem prawnym regulującym prawo spółek jest kodeks spółek handlowych (ksh). Co to prawo spółek handlowych i jaki ma wpływ na przedsiębiorców w Polsce?

czytaj dalej

Umowa o poufności (NDA). Co powinna zawierać?

Umowa o poufności (NDA). Co powinna zawierać?

W większości stosunków gospodarczych podejmując współpracę z nowym podmiotem (niezależnie czy jest to partner biznesowy czy pracownik), aby współpraca była efektywna konieczne jest dopuszczenie nowego podmiotu do części tajemnic przedsiębiorstwa. Umowa NDA jest podstawowym instrumentem chroniącym te tajemnice przed dalszym, niepożądanym rozpowszechnianiem.

czytaj dalej

Przekształcenie spółek - praktyczne aspekty prawne

Przekształcenie spółek - praktyczne aspekty prawne

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej mogą zajść zmiany, które będą wymagały dostosowania formy prawnej działalności. Dostosowanie formy prawnej do nowych realiów gospodarczych zazwyczaj odbywa się poprzez procedurę przekształcenia spółek. Przykładowo, co do zasady przedsiębiorstwa bardziej ryzykowne najlepiej jest prowadzić w formie spółek kapitałowych.

czytaj dalej

Prosta spółka akcyjna, spółka komandytowa, czy spółka z o.o.? Wady i zalety poszczególnych spółek w Polsce.

Prosta spółka akcyjna, spółka komandytowa, czy spółka z o.o.? Wady i zalety poszczególnych spółek w Polsce.

Wybór formy prawnej prowadzonej działalności jest jedną z pierwszych (i często jedną z najważniejszych) decyzji przedsiębiorcy na początku działalności. Świadomy wybór formy prowadzonej działalności jest szczególnie ważny w przypadku spółek prawa handlowego, ponieważ każda z tych spółek ma odmienną specyfikę. Jaka spółka będzie najkorzystniejsza dla Twojej działalności?

czytaj dalej

Obowiązki zarządu spółki z o.o.

Obowiązki zarządu spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką prawa handlowego w Polsce. Jak każda spółka kapitałowa, działa przez swoje organy. Czyli zarząd, zgromadzenie wspólników, oraz w niektórych sytuacjach rada nadzorcza. Zarząd w spółce z o.o. prowadzi bieżącą działalność spółki i w związku z tym to właśnie na zarządzie spółki spoczywają szczególne obowiązki, które opisujemy poniżej.

czytaj dalej

Jak założyć spółkę przez Internet - krok po kroku

Jak założyć spółkę przez Internet - krok po kroku

Rozpoczynanie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki wymaga dopełnienia szeregu formalności. Oprócz czynności stricte praktycznych, takich jak plan biznesowy, finansowanie czy lokal, w którym spółka będzie miała siedzibę, przed rozpoczęciem biznesu konieczne jest spełnienie szeregu wymogów prawnych- takich jak utworzenie i rejestracja spółki, która w Polsce możliwa jest przez internet.

czytaj dalej