onle /usługi /nieruchomości

Nieruchomości – Doradztwo Prawne

Świadczymy pomoc prawną we wszelkich cywilno-prawnych i administracyjno-prawnych aspektach procesu inwestycyjnego oraz obrotu nieruchomościami. Nasi prawnicy pomogą z zakupem i sprzedażą, zaoferują pomoc z opiniowaniem umów z developerami, instytucjami finansującymi, czy stronami transakcji rynkowej.

nieruchomości - w czym możemy pomóc?


umowy w nieruchomościach

Nasi prawnicy pomogą Ci zrozumieć zawiłości wynikające z umów związanych z obrotem nieruchomościami. Jeżeli to Ty sprzedajesz bądź wynajmujesz – przygotujemy umowy optymalnie zabezpieczające Twoje interesy.

Pomożemy z:

  • umowami nabycia/zbycia
  • umowami z developerami, architektami i wykonawcami
  • umowami najmu i dzierżawy

rękojmia za wady nieruchomości

Rękojmia dla nieruchomości chroni interesy nabywców mieszkań, domów, gruntów i lokali użytkowych. Może dotyczyć wad fizycznych, gdy sprzedany przedmiot jest niezgodny z umową, co zmniejsza jego wartość, użyteczność czy kompletność. Może również dotyczyć wad prawnych, gdzie na nieruchomość wpływa mają prawa osób trzecich bądź decyzje organów zewnętrznych.

gwarancje

Nabywając nieruchomość sprzedający może dobrowolnie dołączyć świadczenie gwarancyjne z nią związane. Takie oświadczenia są dobrowolne i dowolnie ustalane przez strony. Deweloper może np. przedstawić listę usterek, które usunie, jeśli się pojawią, ograniczyć to w czasie i określić warunki w przypadku stwierdzenia wady. Nasi prawnicy mogą pomóc w sytuacji, gdy gwarant nie wywiązuje się ze zobowiązań.

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNIKA?

Szybkie oferty w konkretnych czynnościach i konsultacje w tych trudniejszych.

Zapytaj o ofertę