onle /usługi /obsługa prawna firm i przedsiębiorców

OBSŁUGA PRAWNA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW

Pomagamy przedsiębiorcom poruszać się w labiryncie przepisów i mało przejrzystego prawa. W ramach obsługi prawnej dla firm świadczymy usługi związane z przygotowywaniem dokumentów i umów, sporządzaniem opinii i analiz prawnych, prowadzimy konsultacje, opiniujemy dokumenty, pomagamy w trudnych aspektach wypowiadania, rozwiązywania umów oraz z udziałem w negocjacjach.

Obsługa firm - w czym możemy pomóc?


Tworzenie umów

Jeżeli prowadzisz swój biznes, masz własną firmę, świadczysz usługi - powinieneś zabezpieczyć swoje interesy odpowiednimi umowami. Przygotowanie umów pod konkretne zdarzenia ograniczy nieprzewidziane konsekwencje finansowe, a gotowe wzory umów pomogą Ci oszczędzić czas i pieniądze.

Przygotujemy również szczegółowy audyt umów i dokumentów firmy. Od umów z kontrahentami, poprzez audyt regulaminów, po weryfikację firmowych procedur pod kątem zgodności z prawem. Podpowiemy jakie ryzyka są z nimi związane, jaka jest ich zgodność z obowiązującym prawem, czy nie ma w nich wewnętrznych sprzeczności, niejasności i zagrożeń.

Jakie umowy możemy stworzyć:

 • sporządzanie i analiza umów handlowych
 • sporządzanie i analiza umów cywilnoprawnych
 • pisma przedsądowe, wezwania do zapłaty
 • tworzenie i analiza regulaminów sklepów internetowych

SPORZĄDZANIE OPINII PRAWNYCH i ANALIZ PRZEPISÓW

Masz wątpliwości czy Twoja usługa nie łamie obowiązujących przepisów? Może wiąże się z określonym ryzykiem? Nasza kancelaria pomoże Ci lepiej zrozumieć obowiązujące prawo i jego niuanse związane z Twoim zapytaniem. Sporządzamy szczegółowe i profesjonalne opinie w oparciu o indywidualne kryteria naszych klientów. Nasze opinie mają merytoryczny charakter, zawierają wyczerpujące odpowiedzi i sugerują praktyczne rozwiązania problemów.

Porady prawne

Porady prawne dla firm obejmują wszystkie aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Skierowane są w szczególności do właścicieli firm oraz osób planujących rozpoczęcie działalności.

Konsultacje z prawnikiem

Jeżeli masz problem prawny, którego nie do końca rozumiesz, nie wiesz jakie potrzeba podjąć kroki, nie wiesz, czy dana sprawa nadaje się do prowadzenia w postępowaniu sądowym, czy też – jakie są szanse na wygraną – zapraszamy na konsultację z prawnikiem. Konsultacje możemy przeprowadzić, telefonicznie, zdalnie lub osobiście, a nasi prawnicy przeanalizują dostarczone dokumenty i zasugerują dalszą drogę.

Opiniowanie dokumentów

W życiu każdej firmy potrafią pojawić się niespodziewane zdarzenia, zarówno ze strony kontrahentów, którzy proponują nowe umowy lub aneksami chcą zmienić dotychczasową współpracę. Same firmy powinny być też zainteresowane dostosowaniem swoich umów, regulaminów i klauzul do obowiązujących przepisów.

W ramach opiniowania i analizy najczęściej weryfikujemy:

 • umowy licencyjne, przeniesienia autorskich praw majątkowych,
 • regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną
 • formularze kontaktu
 • klauzule zgody na kontaktowanie się z użytkownikiem końcowym w celach handlowych w myśl prawa telekomunikacyjnego
 • polityki prywatności
 • zgody na przetwarzanie, utrwalanie, opracowywanie lub upublicznianie wizerunku
 • umowy o zachowanie poufności,
 • klauzule informacyjne, klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • polityki bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcje zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych,
 • polityki bezpieczeństwa informacji,
 • umowy cywilnoprawne i dokumenty oraz wszelkie regulaminy, procedury, instrukcje etc.

Wsparcie w zakresie wypowiadania i rozwiązywanie umów

Nawet idealnie zorganizowane przedsiębiorstwa stają czasami przed koniecznością rozwiązania jakiejś istotnej umowy, często jest to związane z brakiem zgody drugiej strony na polubowne jej rozwiązanie lub też jest efektem wyrządzonych szkód czy trudnymi do spełnienia roszczeniami.

Nasi prawnicy przeanalizują dostarczone dokumenty oraz stan faktyczny, przygotują poradę prawną wraz z sugestiami kroków prawnych, które można podjąć w celu rozwiązania problemu, bądź włączą się w negocjacje.

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNIKA?

Szybkie oferty w konkretnych czynnościach i konsultacje w tych trudniejszych.

Zapytaj o ofertę