onle /usługi /obsługa prawna spółek prawa handlowego

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

Zapewniamy obsługę prawną spółek na każdym etapie ich działalności, doradzamy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie prawnym i biznesowym. Rozwiązujemy problemy związane z bieżącą działalnością, pomagamy dostosować sytuację prawną do aktualnych wymagań, jak i zabezpieczyć na przyszłość. Nasi prawnicy pomagają przedsiębiorcom poruszać się w skomplikowanym labiryncie zawiłości prawa spółek.

obsługa prawna spółek prawa handlowego - w czym możemy pomóc?


umowy w spółkach prawa handlowego

Przygotowujemy umowy niezbędne w działaniu każdej spółki, weryfikujemy pod kątem zgodności z zapisami kodeksu prawa spółek handlowych, jak i obowiązującym prawem z pokrewnych dziedzin.

W czym możemy pomóc:

  • opracowywanie dokumentów wewnątrzzakładowych, regulaminów zarządu i rady nadzorczej,
  • przygotowywanie dokumentów założycielskich spółek – umów i statutów,
  • zgłaszanie zmian dotyczących spółek do KRS,
  • reprezentacja w sporach z kontrahentami na etapie przedsądowym, w tym w trakcie mediacji,
  • sporządzanie i analiza umów handlowych
  • sporządzanie i analiza umów cywilnoprawnych
  • pisma przedsądowe, wezwania do zapłaty
  • ochrona danych osobowych i RODO

przekształcenia jdg w spółki

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą płynnie zmienić formę prawną dotychczasowej działalności bez konieczności jej likwidacji. To złożony proces, ale może nieść ze sobą wiele korzyści, zwłaszcza związanych z rozwojem firmy, jak również z rozkładaniem ryzyka prowadzenia działalności.

uchwały w spółkach prawa handlowego

Reguły podejmowania uchwał mają szczególne znaczenie w spółce, której wspólnicy reprezentują różne interesy, np. w spółce rodzinnej z zewnętrznym menedżerem, gdzie ta rozbieżność interesów może być znaczna. Możemy pomóc z tworzeniem uchwał, weryfikacją ze stanem prawnym, statutem spółki lub zgodnością z obowiązującymi przepisami prawa spółek i pokrewnych aktów.

wnioski krs

Pomagamy w zdobywaniu informacji o statusie prawnym podmiotów, przygotowujemy wnioski o rejestrację spółek, zmiany danych, czy likwidację. Doradzamy w zakresie obowiązujących przepisów związanych z KRS, wymaganych czynności związanych ze składem zarządu, wspólników, z udziałami w spółce, kapitałem zakładowym i przedmiotem działalności.

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNIKA?

Szybkie oferty w konkretnych czynnościach i konsultacje w tych trudniejszych.

Zapytaj o ofertę